AI物联实物落地应用无限的区块链

P2P物联链品

技术团队继续创新应用

P2P视频物联网关核心板1

1 = ¥0.08 (2019年)

钱包的数字资产待上交易所后进行增值买卖,或直接优惠购买产品

  • 直接购买:¥135.00 购买后赠送: 150)
  • 钱包充值: 6250免费送此产品

注意:本站为本商品唯一销售点,请勿在其他途径购买,以免遭受安全损失。

P2P视频物联网关核心板1

 

                                

J1:USB接口(从左至右)
序号 定义 说明
1 TXD 发送数据
2 RXD 输出数据
3 GND 地线
4 3.3V 3.3V
J2:USB接口(从左至右)
序号 定义 说明
1 GND 地线
2 DP+ 数据输入
3 DM- 数据输出
4 3.3V 3.3V
 
J3:红外灯接口(从上至下)
序号 定义 说明
1 RELD_CONT RELD_CONT
2 COS_IN COS_IN
3 GND GND
 
J4:报警、音频、视频接口(从上至下)
序号 定义 说明
1 AUDIO_IN 音频输入
2 GND 地线
3 AUDIO _OUT 音频输出
4 GND 地线
5 RS485- RS485-
6 RS485+ RS485+
J5:电源及复位接口(从上至下)
序号 定义 说明
1 GND 地线
2 Reset 复位
3 GND 地线
4 +12V +12V
J6:网络RJ-45接口(从左至右)
序号 定义 说明
1 LAN_RX- LAN_RX-(网口6)
2 LAN_RX+ LAN_RX+(网口3)
3 LAN_TX- LAN_TX-(网口2)
4 LAN_TX+ LAN_TX+(网口1)
5 LED_LINK LED_LINK
6 LED_ACT LED_ACT
J5:ICR(从左至右)
序号 定义 说明
1 ICR+ ICR-A
2 ICR- ICR-B
 


 
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

相关推荐